Kệ Inox

mỗi trang
BÀN CHỮ NHẬT 5X8 CHÂN THẤP INOX

BÀN CHỮ NHẬT 5X8 CHÂN THẤP INOX

- Chất liệu inox giúp dễ dàng vệ sinh và luôn giữ được độ sáng bóng của sản phẩm. - Bàn chữ nhật 5x8 chân thấp inox phù hợp cho nhà nhỏ, các quán ăn nhỏ. - Chân xếp rất tiện lợi khi cần gấp lại.

500,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 1 TẦNG INOX 20X20CM

KỆ GÓC 1 TẦNG INOX 20X20CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

240,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 1 TẦNG INOX 25X25CM

KỆ GÓC 1 TẦNG INOX 25X25CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

240,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 1 TẦNG LÁP 20X20CM

KỆ GÓC 1 TẦNG LÁP 20X20CM

- Sản phẩm chất lượng các mối hàn chắc chắn. - Inox sáng bóng trong thời gian dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

65,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 1 TẦNG LÁP 25X25CM

KỆ GÓC 1 TẦNG LÁP 25X25CM

- Sản phẩm chất lượng các mối hàn chắc chắn. - Inox sáng bóng trong thời gian dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

75,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 1 TẦNG INOX LA NHẬT 25X25CM

KỆ GÓC 1 TẦNG INOX LA NHẬT 25X25CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

300,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC ỐNG 3 TẦNG INOX 20X20CM

KỆ GÓC ỐNG 3 TẦNG INOX 20X20CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

260,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC ỐNG 3 TẦNG INOX 25X25CM

KỆ GÓC ỐNG 3 TẦNG INOX 25X25CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

370,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC LÁP 3 TẦNG 20X20CM

KỆ GÓC LÁP 3 TẦNG 20X20CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

170,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC LÁP 3 TẦNG 25X25CM

KỆ GÓC LÁP 3 TẦNG 25X25CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

190,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC ỐNG 3 TẦNG 20X20CM

KỆ GÓC ỐNG 3 TẦNG 20X20CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

145,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC ỐNG 3 TẦNG 25X25CM

KỆ GÓC ỐNG 3 TẦNG 25X25CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

250,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 3 TẦNG INOX (304) 20X20CM

KỆ GÓC 3 TẦNG INOX (304) 20X20CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

520,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 3 TẦNG INOX (304) 25X25CM

KỆ GÓC 3 TẦNG INOX (304) 25X25CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

680,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG XÀ BÔNG 20X20CM

KỆ GÓC 2 TẦNG XÀ BÔNG 20X20CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

260,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG XÀ BÔNG 25X25CM

KỆ GÓC 2 TẦNG XÀ BÔNG 25X25CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

280,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG LÁP 20X20CM

KỆ GÓC 2 TẦNG LÁP 20X20CM

- Sản phẩm chất lượng các mối hàn chắc chắn. - Inox sáng bóng trong thời gian dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

80,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG LÁP 25X25CM

KỆ GÓC 2 TẦNG LÁP 25X25CM

- Sản phẩm chất lượng các mối hàn chắc chắn. - Inox sáng bóng trong thời gian dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

102,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG ỐNG 20X20CM

KỆ GÓC 2 TẦNG ỐNG 20X20CM

- Sản phẩm chất lượng các mối hàn chắc chắn. - Inox sáng bóng trong thời gian dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

95,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG ỐNG 25X25CM

KỆ GÓC 2 TẦNG ỐNG 25X25CM

- Sản phẩm chất lượng các mối hàn chắc chắn. - Inox sáng bóng trong thời gian dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

135,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC INOX 2 TẦNG SOLE

KỆ GÓC INOX 2 TẦNG SOLE

- Sản phẩm chất lượng các mối hàn chắc chắn. - Inox sáng bóng trong thời gian dài. - Kích thước: 20 x 25 cm

200,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG XÀ BÔNG

KỆ GÓC 2 TẦNG XÀ BÔNG

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Sản phẩm chất lượng các mối hàn chắc chắn. - Inox sáng bóng trong thời gian dài.

110,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC XÀ BÔNG  2 TẦNG

KỆ GÓC XÀ BÔNG 2 TẦNG

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Sản phẩm chất lượng các mối hàn chắc chắn. - Inox sáng bóng trong thời gian dài.

110,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG INOX 25X25CM

KỆ GÓC 2 TẦNG INOX 25X25CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

440,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG 20X20CM

KỆ GÓC 2 TẦNG 20X20CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

240,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG 25X25CM

KỆ GÓC 2 TẦNG 25X25CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 25 x 25 cm

280,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG INOX 20 X 20CM

KỆ GÓC 2 TẦNG INOX 20 X 20CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 20 x 20 cm

400,000 đ
MUA NGAY
KỆ GÓC 2 TẦNG INOX 20 X 25CM

KỆ GÓC 2 TẦNG INOX 20 X 25CM

- Chất liệu: Inox 304, tiện dụng và đặc biệt không độc hại, không gỉ, bền đẹp, dễ lau chùi cho hiệu quả sử dụng lâu dài. - Kích thước: 20 x 25 cm

420,000 đ
MUA NGAY
RỔ ĐŨA TÁO ĐƠN LỚN

RỔ ĐŨA TÁO ĐƠN LỚN

- Chất liệu: Inox 304 cao cấp nhất. - Sáng theo năm tháng, không bị rỉ sét, bong tróc trong quá trình sử dụng. - Chịu được môi trường ẩm ướt, nước biển, lực lớn, khó bị móp méo, gãy. - Thiết kế đẹp, tinh tế, sang trọng phù hợp cho mọi công trình.

230,000 đ
MUA NGAY
RỔ ĐŨA INOX 1 NGĂN

RỔ ĐŨA INOX 1 NGĂN

- Chất liệu: Inox 304 cao cấp nhất. - Sáng theo năm tháng, không bị rỉ sét, bong tróc trong quá trình sử dụng. - Chịu được môi trường ẩm ướt, nước biển, lực lớn, khó bị móp méo, gãy. - Thiết kế đẹp, tinh tế, sang trọng phù hợp cho mọi công trình.

110,000 đ
MUA NGAY
RỔ ĐŨA INOX 2 NGĂN

RỔ ĐŨA INOX 2 NGĂN

- Chất liệu: Inox 304 cao cấp nhất. - Sáng theo năm tháng, không bị rỉ sét, bong tróc trong quá trình sử dụng. - Chịu được môi trường ẩm ướt, nước biển, lực lớn, khó bị móp méo, gãy. - Thiết kế đẹp, tinh tế, sang trọng phù hợp cho mọi công trình.

170,000 đ
MUA NGAY
RỔ ĐŨA INOX 3 NGĂN

RỔ ĐŨA INOX 3 NGĂN

- Chất liệu: Inox 304 cao cấp nhất. - Sáng theo năm tháng, không bị rỉ sét, bong tróc trong quá trình sử dụng. - Chịu được môi trường ẩm ướt, nước biển, lực lớn, khó bị móp méo, gãy. - Thiết kế đẹp, tinh tế, sang trọng phù hợp cho mọi công trình.

2,050,000 đ
MUA NGAY
RỔ ĐŨA INOX (304) 2 NGĂN LA

RỔ ĐŨA INOX (304) 2 NGĂN LA

- Chất liệu: Inox 304 cao cấp nhất. - Sáng theo năm tháng, không bị rỉ sét, bong tróc trong quá trình sử dụng. - Chịu được môi trường ẩm ướt, nước biển, lực lớn, khó bị móp méo, gãy. - Thiết kế đẹp, tinh tế, sang trọng phù hợp cho mọi công trình.

300,000 đ
MUA NGAY
RỔ ĐŨA INOX (304) 1 NGĂN LÁP

RỔ ĐŨA INOX (304) 1 NGĂN LÁP

- Chất liệu: Inox 304 cao cấp nhất. - Sáng theo năm tháng, không bị rỉ sét, bong tróc trong quá trình sử dụng. - Chịu được môi trường ẩm ướt, nước biển, lực lớn, khó bị móp méo, gãy. - Thiết kế đẹp, tinh tế, sang trọng phù hợp cho mọi công trình.

140,000 đ
MUA NGAY
ỐNG ĐŨA NẮP 304

ỐNG ĐŨA NẮP 304

- Chất liệu: Inox 304 cao cấp nhất. - Sáng theo năm tháng, không bị rỉ sét, bong tróc trong quá trình sử dụng. - Chịu được môi trường ẩm ướt, nước biển, lực lớn, khó bị móp méo, gãy. - Thiết kế đẹp, tinh tế, sang trọng phù hợp cho mọi công trình.

370,000 đ
MUA NGAY
KỆ DAO THỚT ỐNG ĐŨA BA

KỆ DAO THỚT ỐNG ĐŨA BA

- Chất liệu: Inox 304 với các mối hàn chắc chắn. - Hai ngăn để đũa và 1 ngăn để thớt - Có thể treo trên tường hoặc để bên cạnh bếp.

390,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Tuấn

Mr.Tuấn - 0902.990.539

Mr.Tuấn

Mr.Tuấn - 0922.222.181

Thiết bị & Dụng cụ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 44
  • Hôm nay 446
  • Hôm qua 2,124
  • Trong tuần 2,570
  • Trong tháng 26,378
  • Tổng cộng 2,577,981

Top

   (0)