Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Tuấn - 0902.990.539

Mr.Tuấn - 0902.990.539

Mr.Tuấn - 0922.222.181

Mr.Tuấn - 0922.222.181

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LY CỐC

mỗi trang
LY UNITY 290ML OCEAN

LY UNITY 290ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 290 ml - Khối lượng: 180 gram - Chiều cao: 11.5 cm
203,000 đ
MUA NGAY
LY UNITY 370ML OCEAN

LY UNITY 370ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 370 ml - Khối lượng: 235 gram - Chiều cao: 14.35 cm
221,000 đ
MUA NGAY
LY VICTORIA 325ML OCEAN

LY VICTORIA 325ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 325 ml - Khối lượng: 200 gram - Chiều cao: 11.5 cm
221,000 đ
MUA NGAY
LY VICTORIA 385ML OCEAN

LY VICTORIA 385ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 385 ml - Khối lượng: 255 gram - Chiều cao: 14.5 cm
252,000 đ
MUA NGAY
LY UNITY 255ML OCEAN

LY UNITY 255ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 255 ml - Khối lượng: 140 gram - Chiều cao: 8.7cm
183,000 đ
MUA NGAY
LY NEWYORK 320ML OCEAN

LY NEWYORK 320ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 320 ml - Chiều cao: 16.5 cm
180,000 đ
MUA NGAY
LY HAIKU ROCK 285ML OCEAN

LY HAIKU ROCK 285ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 285 ml - Khối lượng: 185 gram - Chiều cao: 8.8 cm
221,000 đ
MUA NGAY
LY TOP DRINK 375ML OCEAN

LY TOP DRINK 375ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 375 ml - Khối lượng: 220 gram - Chiều cao: 14.5 cm
207,000 đ
MUA NGAY
LY TOP DRINK 305ML OCEAN

LY TOP DRINK 305ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 305 ml - Khối lượng: 215 gram - Chiều cao: 12.5 cm
195,000 đ
MUA NGAY
LY TIARA FOOTED 395ML OCEAN

LY TIARA FOOTED 395ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 395 ml - Khối lượng: 315 gram - Chiều cao: 18.5 cm
441,000 đ
MUA NGAY
LY TIARA 365ML OCEAN

LY TIARA 365ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 365 ml - Khối lượng: 295 gram - Chiều cao: 10.7 cm
240,000 đ
MUA NGAY
LY TIARA 355ML OCEAN

LY TIARA 355ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 355 ml - Khối lượng: 265 gram - Chiều cao: 13.4 cm
233,000 đ
MUA NGAY
LY TIARA 270ML OCEAN

LY TIARA 270ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 270 ml - Khối lượng: 225 gram - Chiều cao: 9.6 cm
213,000 đ
MUA NGAY
LY TANGO 425ML OCEAN

LY TANGO 425ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 425 ml - Khối lượng: 335 gram - Chiều cao: 16.5 cm
264,000 đ
MUA NGAY
LY TANGO 350ML OCEAN

LY TANGO 350ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 350 ml - Khối lượng: 330 gram - Chiều cao: 9.3 cm
252,000 đ
MUA NGAY
LY TANGO 315Ml OCEAN

LY TANGO 315Ml OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 315 ml - Khối lượng: 275 gram - Chiều cao: 14.5 cm
240,000 đ
MUA NGAY
LY TANGO 255ML OCEAN

LY TANGO 255ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 255 ml - Khối lượng: 295 gram - Chiều cao: 8.5 cm
221,000 đ
MUA NGAY
LY TALL BEER - VIVA FOOTED 420ML OCEAN

LY TALL BEER - VIVA FOOTED 420ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 420 ml - Khối lượng: 435 gram - Chiều cao: 24 cm
600,000 đ
MUA NGAY
LY TALL BEER - IMPERIAL 545ML OCEAN

LY TALL BEER - IMPERIAL 545ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 545 ml - Khối lượng: 370 gram - Chiều cao: 22 cm
423,000 đ
MUA NGAY
LY TALL BEER - IMPERIAL 475ML OCEAN

LY TALL BEER - IMPERIAL 475ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 475 ml - Khối lượng: 310 gram - Chiều cao: 22 cm
465,000 đ
MUA NGAY
LY SWEET BELL 345ML OCEAN

LY SWEET BELL 345ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 345 ml - Khối lượng: 240 gram - Chiều cao: 15.5 cm
213,000 đ
MUA NGAY
LY SWEET BELL 235ML OCEAN

LY SWEET BELL 235ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 235 ml - Khối lượng: 195 gram - Chiều cao: 12.3 cm
203,000 đ
MUA NGAY
LY STUDIO ROCK 345ML OCEAN

LY STUDIO ROCK 345ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 345 ml - Khối lượng: 290 gram - Chiều cao: 9.65 cm
233,000 đ
MUA NGAY
LY STUDIO HI BALL 435ML OCEAN

LY STUDIO HI BALL 435ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 245 ml - Khối lượng: 300 gram - Chiều cao: 13.5 cm
252,000 đ
MUA NGAY
LY STACK 245ML OCEAN

LY STACK 245ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 245 ml - Khối lượng: 160 gram - Chiều cao: 9.5 cm
158,000 đ
MUA NGAY
LY STACK 200ML OCEAN

LY STACK 200ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 200 ml - Khối lượng: 135 gram - Chiều cao: 8 cm
144,000 đ
MUA NGAY
LY SOLO SHOT 60ML OCEAN

LY SOLO SHOT 60ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 60 ml - Khối lượng: 115 gram - Chiều cao: 7 cm
165,000 đ
MUA NGAY
LY SCIROCCO ROCK 340ML OCEAN

LY SCIROCCO ROCK 340ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 340 ml - Khối lượng: 285 gram - Chiều cao: 8.3 cm
252,000 đ
MUA NGAY
LY SCIROCCO HI BALL 410ML OCEAN

LY SCIROCCO HI BALL 410ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 410 ml - Khối lượng: 295 gram - Chiều cao: 13.5 cm
252,000 đ
MUA NGAY
LY SANMARINO 480ML OCEAN

LY SANMARINO 480ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 480 ml - Khối lượng: 295 gram - Chiều cao: 7 cm
270,000 đ
MUA NGAY
LY SANMARINO 300ML OCEAN

LY SANMARINO 300ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 300 ml - Khối lượng: 285 gram - Chiều cao: 9 cm
233,000 đ
MUA NGAY
LY SANMARINO 350ML OCEAN

LY SANMARINO 350ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 350 ml - Khối lượng: 285 gram - Chiều cao: 7 cm
233,000 đ
MUA NGAY
LY SANMARINO 290ML OCEAN

LY SANMARINO 290ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 290 ml - Khối lượng: 265 gram - Chiều cao: 14.1 cm
213,000 đ
MUA NGAY
LY SANMARINO 220ML OCEAN

LY SANMARINO 220ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 220 ml - Khối lượng: 225 gram - Chiều cao: 14.3 cm
203,000 đ
MUA NGAY
LY SANMARINO 175ML OCEAN

LY SANMARINO 175ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 175 ml - Khối lượng: 195 gram - Chiều cao: 9 cm
189,000 đ
MUA NGAY
LY ROYAL 355ML OCEAN

LY ROYAL 355ML OCEAN

- Chất liệu: Thủy tinh - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 355 ml - Khối lượng: 315 gram - Chiều cao: 22 cm
420,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)